Aktualności

Aukcje 2017

30-01-2017

Ministerstwo Energii na podstawie przyszłorocznych aukcji chce przyznać wsparcie dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy około 680 MW. Na możliwość wejścia do systemu aukcyjnego mogą liczyć też operatorzy niektórych instalacji OZE, które już zostały wybudowane i działały dotąd w systemie zielonych certyfikatów. Takie „koło ratunkowe” mają otrzymać w 2017 r. jednak tylko trzy technologie OZE.

więcej
Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii

16-01-2015

Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii

więcej
Elektrownia wiatrowa Enercon E-53 Pierzchno uruchomiona

29-10-2014

W dniu 28.10.2014 została uruchomiona FW Pierzchno, składająca się z jednej turbiny wiatrowej typu Enercon E-53, 800 KWe mocy zainstalowanej

więcej
Wideo: Montaż drugiego segmentu EW Pierzchno

18-09-2014

Montage WKA Pierzchno

więcej
Projekt Ustawy OZE w Sejmie

08-07-2014

Ustawa OZE w Sejmie

więcej
Projekt ustawy o OZE przekazany do KPRM

06-01-2014

Minister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

więcej
We wrześniu 2013 roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało zaktualizowane założenia nowego systemu wsparcia dla OZE

06-10-2013

We wrześniu 2013 roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało zaktualizowane założenia nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, które znacząco odbiegają od założeń systemu wsparcia przedstawianych we wcześniejszych projektach ustawy o OZE. Kluczową instytucją dla nowego systemu wsparcia ma być państwowa spółka Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A. (SEO S.A.).  

więcej
Średnia cena sprzedaży energii elektr. I kw. 2013 wyniosła 195,52 zł/MWh

15-04-2013

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za I kwartał 2013 r. wyniosła 195,52 zł/MWh
więcej