Oferta

Oferta

WEO działa jako lokalny operator inwestycyjny dla indywidualnych inwestorów prywatnych.

Dziedziną, w której wyspecjalizowała się WEO, jest energetyka odnawialna, w szczególności energetyka wiatrowa lądowa.

 

Podstawą działalności firmy jest:

  • przygotowywanie koncepcji oraz realizacja projektów farm wiatrowych
  • wybór lokalizacji
  • notarialne zabezpieczenie praw dot. gruntu (umowa dzierżawy)
  • wykonanie wszystkich niezbędnych badań środowiskowych
  • wykonanie wszelkich projektów budowlanych i elektrycznych
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń aż do momentu uzuskania pozwolenia na budowę włącznie z pozwoleniem do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • nadzór nad realizacją oraz (o ile inwestor tym jest zainteresowany) nadzór nad eksploatacją farmy wiatrowej

Specjalizujemy się w kompleksowym przygotowaniu projektów wiatrowych małej i średniej wielkosci do 2 MWe.

Faza przygotowania projektu 

 

przygotowanie raportu przedinwestycyjnego, dotyczącego miejsca inwestycji, warunków inwestowania, możliwości technicznych inwestowania, warunków wiatrowych, ekologicznych i energetycznych (raport ryzyka inwestycyjnego),

pomoc w wyszukiwaniu i wydzierżawieniu odpowiedniej nieruchomości pod inwestycję,

koordynowanie negocjacji kontaktów z lokalnymi władzami i administracją, zakładem energetycznym i właścicielem gruntów.

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych inwestycji,

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,

Wstępny projekt zagospodarowania terenu (micrositing),

Prowadzenie potrzebnych analiz i badań (m.in. analizy WindPRO)

 

Faza projektowania 

 

Zakres usług w fazie projektowania jest następujący:

 

Uzyskanie warunków technicznych i projektowania dla inwestycji,

Wykonanie wymaganych wierceń i badań geologicznych,

Kompletne projektowanie techniczne – architektura i zagospodarowanie terenu, konstrukcja fundamentów, drogi dojazdowe, projekt elektryczny okablowania i systemów kontrolno-sterujących na terenie farmy, projekt elektryczny linii kablowych pomiędzy farmą i podstacją oraz projekt budowlany podstacji,

Uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę,

Reprezentacja inwestora i prowadzenie negocjacji z urzędami administracji w sprawie budowy inwestycji

 

Faza nadzoru inwestorskiego 

 

Zakres usług w fazie nadzoru inwestorskiego jest następujący:

 

Pomoc w doborze firm wykonawczych do realizacji inwestycji,

Reprezentowanie Inwestora i prowadzenie negocjacji z urzędami administracji w trakcie realizacji inwestycji,

Nadzór inwestorski i inżynierski na etapie budowy, zarządzanie placem budowy,

Odbiór techniczny zbudowanego obiektu (inwestycji),

Uzyskanie decyzji zezwalających na eksploatację obiektu (inwestycji)

 

Inwestorzy, tak jak w przypadku innych inwestycji przemysłowych, mogąc liczyć na pomoc specjalistów WEO w obsłudze formalno-prawnej, inżynierskiej, konsultingowej oraz przy realizacji i nadzorze budowy farm wiatrowych.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!